Entrada etiquetada como ‘MS OFFICE POWER POINT’

PowerPoint 2013 advanced

Posted by

Duración: 10.00 horas

PowerPoint 2010 completo

Posted by

Duración: 20.00 horas

PowerPoint 2010 básico

Posted by

Duración: 10.00 horas

PowerPoint 2010 avanzado

Posted by

Duración: 10.00 horas

PowerPoint 2016 básico

Posted by

Duración: 10.00 horas

Power Point 2019 (Fundamentos)

Posted by

Duración: 1.00 horas

Power Point 2019 (Diapositivas, Inserción de Objetos)

Posted by

Duración: 2.00 horas

Power Point 2019 (Diseño)

Posted by

Duración: 1.00 horas

Power Point 2019 (Movimientos)

Posted by

Duración: 1.00 horas

PowerPoint 2016 completo

Posted by

Duración: 20.00 horas

Power Point 2019 (Herramienta Complementarias)

Posted by

Duración: 1.00 horas

PowerPoint 2016 avanzado

Posted by

Duración: 10.00 horas

Power Point 2019 (Presentación)

Posted by

Duración: 1.00 horas

PowerPoint 2013 completo

Posted by

Duración: 20.00 horas

Power Point 2019 (Guardado)

Posted by

Duración: 1.00 horas

PowerPoint 2013 complete

Posted by

Duración: 20.00 horas

Power Point 2019 (Alternativas y Complementos)

Posted by

Duración: 2.00 horas

PowerPoint 2013 básico

Posted by

Duración: 10.00 horas

Conceptos Avanzados de Acciones PowerPoint

Posted by

Duración: 8.00 horas

PowerPoint 2013 basic

Posted by

Duración: 10.00 horas